Ydelser

Jeg laver presse, PR og content for virksomheder og organisationer. Jeg vinkler og afsætter din virksomheds gode historier til de medier, der er relevante for din forretning.

Jeg producerer og ghostwriter også det indhold på din virksomheds egne platforme, der skaber værdi for jeres kunder, samarbejdspartnere og interessenter.

Jeg gør kort fortalt din virksomhed til medie – og dig og dine medarbejdere til ekspertkilder.

Jeg skaber synlighed om din virksomhed, troværdighed om dit brand og medieopmærksomhed på en bestemt dagsorden.

Mine ydelser spænder fra hands-on produktion af pressemeddelelser, artikler, kronikker, taler, webtekster, SoMe indhold, SoMe-video over kommunikationsplanlægning, projektledelse, redaktion og kampagne-eksekvering til kommunikations- og presserådgivning og kommunikationsstrategi.

Update pr. 1.6.2023:

Siden 2020 har mit firma kørt på vågeblus, da jeg fik fuldtidsarbejde. Nu er jeg imidlertid “between jobs” og tager derfor igen opgaver inden for kommunikation, PR og journalistik ind.

Ved køb af enkeltstående ydelser følger mine timepriser Journalistforbundets vejledende takster for PR og journalistik – hhv. 1472 kr. i timen og 1096 kr. i timen i 2023.

Ved køb af ydelses-pakker, længere forløb og større opgaver, finder vi den pris, der passer bedst.

Dyk ned i mine ydelser eller kontakt mig for en uforpligtende snak om din virksomheds behov.

Strategisk niveau

Hvad er din virksomheds udfordringer med kommunikationen?

Måske har I behov for en plan for at styrke og sikre den interne kommunikation. Eller I har et ønske om at forbedre jeres image og employer brand.

I kan have interessenter eller markeder, I gerne vil tættere på. Hvordan kommer I det?

Jeres virksomhed har måske et annoncebudget, men bruger I det optimalt?

Hvad gør I, når mediekrisen rammer jer? Og hvordan måler I, om I lykkes med jeres kommunikation?

Jeg bruger min erfaring og baggrund som journalist, strategisk kommunikationsrådgiver og embedsmand til at rådgive din virksomhed.

Det er kernefortællingen, der for alvor sælger virksomhedens produkter, service og attraktivitet. Det er hverken produktfortræffeligheder, serviceniveau eller sågar fakta.

Kernefortællingen er virksomhedens DNA – dén hovedstol som al intern og ekstern kommunikation skal trække på.

Jeg hjælper virksomheden med at udvikle, forankre og implementere kernefortællingen.

Både sammen med medarbejderne og på samtlige kommunikationsplatforme, hvor virksomheden møder sine interessenter.

Jeg bruger min erfaring med strategisk kommunikation til at udarbejde dén kommunikations-, branding-, eller PR-strategi, der bedst muligt understøtter din virksomheds forretning og formål.

De strategier, jeg udarbejder indeholder altid konkrete eksekveringstiltag eller handleplaner, der forpligter forskellige aktører i virksomheden og i tilknytning til den.

Med udgangspunkt i virksomhedens forretning, formål og aktuelle behov gennemgår jeg virksomhedens samlede medie- og budskabsplatforme.

Jeg kommer med en række anbefalinger til forbedringer og professionalisering.

Virksomheden kan vælge selv at omsætte anbefalingerne, eller hyre mig til det.

Styrk din virksomheds brand ved at samkommunikere og ”låne troværdighed” af aktører, der har sammenfaldende interesser med din virksomhed.

Er du en mindre virksomhed, hjælper jeg dig ud i det spændende interessentlandskab og viser dig potentialet i interessevaretagelse og medielobbyisme.

Jeg giver sparring på udvikling af redaktionelle koncepter som fx kundemagasiner og personaleblad. På den måde sikrer I, at publikationerne de bliver ved med at ramme målgruppen, eller fange nye eller på anden måde understøtte virksomhedens forretning, formål og kernefortælling.

Jeg kan også hyres til at skrive artikler til kundemagasiner, personaleblade og annoncetillæg.

Bliv udfordret og få inspiration til at rykke din virksomheds kommunikation og brand. Her er et par eksempler på oplæg, jeg kan hyres til:

  • ”Jeres kernefortælling sælger varen – lever den?”
  • “(Op)Find din gode firmahistorie”

Jeg kan hyres til at holde workshops, der gør din virksomheds medarbejdere bedre til at kommunikere med til pressen og med jeres mange målgrupper via jeres egne medieplatforme.

Jeg hjælper også dygtige kommunikationsmedarbejdere med at gøre den store virksomheds pressearbejde endnu skarpere og mere brandunderstøttende.

Operationelt niveau

Strategien er lagt. Nu skal der leveres. Men hvem er ansvarlig for hvad? Hvem har overblikket og ansvaret? Og hvornår er kommunikationen lykkedes?

De kommunikationsplaner jeg udarbejder hjælper din virksomhed med at bryde den samlede kommunikationsopgave ned i overskuelige leverancer, der kan uddelegeres og vinges af.

Dermed bliver kommunikationsplanen et ledelses- og opfølgningsværktøj, der sikrer overblik og fremdrift i kommunikationsaktiviteterne.

Din virksomhed vil skabe særlig opmærksomhed omkring et emne, en sag eller en begivenhed.

Jeg hjælper jer med at udvikle de fængende budskaber til alle platforme og medier. Og de kreative gimmicks.

Jeg booker det rette annoncemix til jer og holder snor i samarbejdet med grafiker, fotograf, marketingspecialister og annoncemedier.

Din virksomhed har besluttet en større kommunikationsaktivitet. Fx en profilvideo eller en annoncekampagne. Interessenter skal inddrages og samarbejdspartnere og underleverandører aktiveres.

Overlad trygt projektledelsen af større kommunikationsprojekter til mig. Jeg har fx været projektleder på tilblivelsen af denne rekrutterings- og bosætningsvideo målrettet læger.

Magasiner og lækre ad hoc publikationer kræver en stærk redaktørhånd og forståelse for målgrupper, redaktionelle koncepter og måden, som mikset af stof, fotos og layout spiller sammen på.

Jeg har udviklet en stærk redaktørhånd via min baggrund som dagbladsjournalist og senere redaktør på personaleblad og særlige publikationer.

Man kan skrive og ringe til mangt en journalist på mangt et medie. Nogle gange giver det dog bedre mening at invitere en eller flere journalister på besøg på en skræddersyet pressetur. Fx rejsejournalister og erhvervsjournalister. Både danske og udenlandske.

Jeg kan være den eksterne ressource, der planlægger den pressetur, som din virksomhed har taget initiativ til eller er en del af.

Jeg påtager mig også gerne rollen som presseguide, der sørger for at journalisterne kommer godt rundt til alle lokationer og møder i pressetursprogrammet.

Her trækker jeg på mit servicegen, min erfaring som presseguide ved regentbesøg og min erfaring som deltagende journalist på diverse presseture.

Taktisk niveau

Kom i de rette medier med de rette historier, der opbygger din virksomheds brand og samtidig understøtter forretning og mission.

Jeg trækker på min journalistiske erfaring, viden og netværk, når jeg udarbejder pressemeddelelser eller laver det direkte, opsøgende ”salg” af din gode, samfundsrelevante historie.

Sæt dagsorden og påvirk den offentlige mening med skarpe, veltimede debatindlæg, der etablerer din virksomhed, din CEO eller din bestyrelsesformand som en tydelig spiller i medielandskabet – med samfundsrelevante holdninger og løsningsforslag.

Jeg trækker på min erfaring som pennefører for borgmestre, udvalgsformænd og topembedsfolk.

En særlig begivenhed er kalendersat og CEO’en forventes at levere en tale med overskud, underfundighed, timing, rød tråd og humor.

Den gode tale er en svær disciplin, men den er anstrengelserne værd, for den formidler mennesket bag jakkesættet eller spadseredragten, bag brandet. Er der presse på begivenheden, finder talens citatvenlige oneliners ofte vej til medierne efterfølgende.

Jeg bruger min erfaring som taleskriver for borgmestre til at finde talerens indre Obama frem. Jeg får input fra taleren, researcher på konteksten, ping-ponger udkast med taleren og øver til sidst levering og fremføring med taleren.

Jeg trækker på min journalistiske værktøjskasse når jeg skriver artikler, interviews, virksomhedsportrætter og reportager til kundemagasiner, medarbejderblade, fagblade og annoncetillæg.

Du er egentlig enig i, at employer branding er noget, I bør arbejde meget mere med på din virksomhed – I har bare ikke lige ressourcerne til det.

Fortvivl ikke. Man kan komme godt i gang for få midler. For eksempel ved at lægge lidt ekstra energi i virksomhedens job-opslag, så de tænder lyset i øjnene på potentielle ansøgere – og samtidig gør dine nuværende ansatte stolte på ”Ja sgu!”-måden.

Jeg kan et par formidlingskneb, som jeg gerne lægger ned over jeres job-opslag og deler med jer, så I selv efterfølgende kan benytte dem.

Kontakt mig inden I går i gang med jobopslaget eller hvis teksten skal friseres op inden et genopslag.

Se et eksempel på et jobopslag FØR og EFTER, det har været en tur gennem min fingre.

Jeg skriver fængende og brugerrejsevenlige webtekster til din virksomheds hjemmeside. Det vil sige, at brugerens klik rundt på siderne gerne skal ende med en digital handling: Et køb, en mail, en tilmeldingsformular, en selvbetjeningsløsning.

Jeg har bl.a. lavet Aabenraa Kommunes tilflytterunivers, www.aabenraa.dk/tilflytter 

Simple sitemaps kan jeg også tegne. SEO – søgeordsoptimering – er jeg ikke specialiseret i. Er dine webbehov større end mine kompetencer, trækker jeg på webspecialister i mit netværk.